frågor och svar om mina masterstudier

Allt som oftas får jag frågor om vad jag egentligen studerar, och för det mesta så svarar jag lite svävande eftersom det är lite komplext helt enkelt. Tänkte sammanställa frågorna här på bloggen istället:)
 
Vad studerar du? Jag studerar en master i kommunikation på  Södertörns högskola som heter Master`s programme in media, communication and cultural analysis på engelska. Den är på engelska och klassen är internationell. Allt jag skriver och läser är på engelska vilket var chockartat i början men nu, efter en månad har jag vant mig och förstår lite mer. 
 
Hur lång är utbildningen? Två år. 
 
Varför? Siktar man på att göra karriär, erhålla höga befattningar och/eller arbeta internationellt så kan det vara bra att satsa på en mastersutbildning. En mastersutbildning ger även möjligheter för att kunna gå vidare till forskarstudier vilket jag inte tänkt göra, men ändå liksom. 
 
Vem pluggar? De som väljer att plugga en master måste vara ambitiösa och självgående. Något jag har fått erfara redan. Det krävs stor drivkraft för att stå ut. Men det är häftigt att bli internationellt skolad och få studera på engelska med människor från hela världen. 
 
Hur är utbildningen upplagd? Vi läser fyra delkurser denna terminen. Till våren är det fri termin och jag håller just nu på att förhandla om utlandsstudier i Europa. Det finns tyvärr endast ett fåtal platser kvar eftersom jag är sent ute så vi får se hur det slutar. Jag håller iaf tummarna. Avslöjar vilket land det blir när jag vet säkert hur det blir. 
 
Hur känns utbildningen? Helt ärligt fick jag en chock i början. Jag har varit med om mycket läskigt men det här tog priset på något sätt. Jag var nervös hela tiden och trodde inte jag skulle klara av det. Det vet jag fortfarande inte om jag kommer att göra men det känns iaf hoppfullt. Nu börjar jag också att lära känna lite klasskamrater och det påverkar studierna positivt. 
 
Varför? Många anledningar. Jag ville utmana mig själv till något jag aldrig trodde jag skulle klara av. Sen är det en frihet med att studera. Jag lägger upp livet som jag vill vilket kan bli svårare sen. Utlandsmöjligheterna lockar fortfarande. 
 
Hur ser denna studievecka ut? Självstudier idag på tåget hem och ikväll. Jag har möte med min studiegrupp på onsdag. En spännande grupp med tjejer från Spanien, Saudiarabien och Pakistan. Vi skall presentera några texter för klassen om två veckor, så vi skall förbereda det lite. Sen är det obligatoriskt seminarium på torsdag. 
 
Vad gör du parallelt med studierna? Jag jobbar som bankettservitris 1-2 gånger i veckan. Sköter sociala medier för ett italienskt klockföretag. Går på pressvisningar och events som är relaterade till bloggen. Nätverkar genom att jag lunchar med olika nyckelpersoner. Försöker sakta men säkert bygga en plattform i storstaden. Försöker också vara med vänner så mycket som möjligt - den ultimata avkopplingen. 
 

Here comes some questions I use to get about my studies. Easier to write it down here:)

What are you studying? I am studying a master in communication at Södertörn University named Master`s program in media, communication and cultural analysis. It is in English and the class is international. Everything I write and read is in English which was shocking at first but now, after a month, I got used to it and I understand a more.

How long is the program? Two years.

Why? If you want to make a career, obtain high positions and / or work internationally, it might be good to have a master. A masters program also provides opportunities to go on to doctoral studies. 

Who studies? Those who choose to study a master must be ambitious and self-sustaining. Something I have experienced here. You have to have lots of motivation. But it's cool to be internationally trained and to be able to study in English with people from all over the world.

How is the program structured? We read four courses this semester. Next spring we have optional courses and right now I am looking for oppurtunities to study abroad in Europe. There are only a few places left because I'm late with my application so we'll see how it ends. I keep my fingers crossed anyway. Will let you know which country soon. 

How is the program? Quite honestly, I got a shock at first. I've been through a lot scary things but this was something else. I was nervous the whole time and did not think I could handle it. Now its better but still its challenging. Now I also know some classmates and thats good for the studies as well. 

Why? Many reasons. I wanted to challenge myself to do something I never thought I could do. Then there is a freedom to study. Studying is also a good way if you want to live in other countries. 

How does this study week look like? Self-study today on the train home tonight. I have a meeting with my study group on Wednesday. A group of girls from Spain, Saudi Arabia and Pakistan. We shall present some texts for the class in two weeks, so we must prepare. Then there is a seminar on Thursday.

What do you do parallel with your studies? I work as a banquet waitress 1-2 times a week. Manages social media for an Italian watch company. Go to press reviews and events that are related to my blog. Networking with various people. Trying to build a platform in the big city. Also try to be with friends as much as possible - the ultimate relaxation. 

Kommentera här: