this song makes me calm

 
Sedan dag ett i Stockholm har Maejors låt "Me and you" gått på repeat. Den finns som en rytm där i bakgrunden medan jag springer mellan t-bana, buss och pendel, och gör att mitt hjärta slår lite långsammare. Den lugnar på något sätt. Som jag skrivit tidigare har jag haft det stressigt sedan jag flyttade hit. Jag andas kort och ryckigt och har ofta hjärtklappning. Jag vill ju att allt skall funka och att allt skall bli så bra här och det är väl det som gör att jag stressar. Igår fick jag iaf en vändpunkt med studierna. De svåra texterna  från 30-talet klarnade och fick mening. Jag förstod vad jag läste. Dessutom hade vi gruppmöte med några i klassen igår. Vi var sex tjejer och tillsammans tolkade vi det som först verkade obegripligt. Nu kommer vi ha studiemöte som tradition varje onsdag vilket känns så bra.
 
Har jag berättat om min stjärnklass förresten? Ok, det är 15 personer i min masterklass och endast fem personer är från Sverige. En tjej från Pakistan har tre masters. En rumänsk kvinna är advokat och en annan har jobbat på Ukrainas största TV-station. En jobbar på Dagens Industri och en annan på arabisk lokalradio. Det är en inspirerande klass med höga ambitioner och alla vet vad dom vill. Det både skrämmer och inspirerar med dessa stjärnstudenter. Framförallt kanske det sporrar. 
 
Och min dag idag då? Jo, jag åker hem till föräldrarna ett par dagar. Skall bli skönt att andas havsluft och sänka tempot. Skall hämta höstkläder och ta det lugnt. Ha en fin torsdag nu:)
 
Since day one in Stockholm I have been listening to Maejors song "Me and You". It is a rhythm I have there in the background while I run between subway, bus and commuter, and it makes my heart beat a bit slower. It somehow calm me down. As I wrote earlier, I had it quit stressful since I moved here. I breathe short and erratic and I have often heart beat. All I want is that everything should work properly and that everything will be fine here and I think that my high expectations makes me stressed. Thank god I´ve got a turning point with my studies. The difficult texts from the 30s made finally sense. I understood what I was reading. We had a group meeting yesterday and that made me understand more. Now we gonna have a study meeting every Wednesday, which feels so good.
 
BTW, have I told you about my class? Ok, there are 15 people in my master class and only five people are from Sweden. A girl from Pakistan has three masters. A Romanian woman is a lawyer and another has worked at Ukraine's largest TV station. One works at the prestitious newspaper Dagens Industri and another works at a Arabic local radio. It is an inspiring class with high ambitions and everyone knows what they want. These star students both frightens and inspires me. Anyway, I think it will be fine..

And my day today? I am going home to my parents a few days. Will be nice to breathe sea air and spend some time at the country side. Will get my autumn clothes from there and take it easy. Have a nice thursday now:)

Kommentera här: