tankar och tillbakablick

En liten tillbakablick till Hong Kong. Har fortfarande hundratals opublicerade bilder från perioden så det här är nog bara en av flera bildregn som komma skall. Hong Kong gav mig chansen att få träffa så inspirerande människor. Entreprenören Javier från Chile som driver ett vodkaföretag och som i framtiden vill lansera i Europa, stjärnfotografen Ali som gav mig access till Hong Kongs finare salonger och alla utlandsstudenter som vidgade mina perspektiv om vad som är möjligt. Min professor Gordon Mathews som inspirerade och som brann som en fackla av engagemang för asylsökande invandrare och nya kulturella uttryck. Hans berättelser och anföranden som tidigare sats på pränt i New York Times eller South China Morning Post för en mycket större publik än en universitetsklass. Mötet med modeföretaget Diors högsta ledning blåste liv i gamla modedrömmar och gav mig tankar om Paris, couture och internships. Alla spännande kreatörer, entreprenörer, konstnärer och fotografer jag mött på galleriöppningar, Art Basel, releasefester och vernissage har gett mig hundratals nya visitkort, Linkedinkontakter och telefonnummer som jag lagt till i mitt nätverk. Hong Kong har börjat förvandlas till ett diamantminne och jag bara vet att erfarenheten har sått någonting gott för framtiden.
 
När man flyttar utomlands till en så pass annorlunda värld som Asien går hjärnan på högvarv i ett halvår. Man får miljoner nya, främmande intryck varje dag och man ser mönster, strukturer och ett samhälle som är mycket annorlunda än det man är van vid. Man träffar hundratals nya människor och anpassar sig till att skriva och läsa på akademisk engelska. Nu har jag landat på en ort där det bokstavligen inte händer någonting. Det kanske är bra för hjärnan. I alla fall intalar jag mig det. Att ha långtråkigt främjar ju kreativiteten. När livet går från regnbågens färgskala till att bli nyanser av bara grått så lär man sig att uppskatta när det kommer färg igen. Nu är det jobb, praktiska åtaganden och att ladda batterierna som gäller. Pulsen går ner och hjärnan vilar. Laddar om och checkar ut. Nya drömmar tar form. I stillheten sker förändringen. I Augusti kommer jag börja ta sats igen och under kommande höst kommer mitt livskapitel att heta Stockholmslivet. 
 

Back to Hong Kong. I still have hundreds of unpublished photos from the period so this is probably just one of several photo rains to come. Hong Kong gave me the chance to meet so inspiring people. For example Javier from Chile who runs a vodka company and in the future wants to expand in Europe. The famous photographer Ali who gave me access to Hong Kong's upper class enviroments. All foreign students who broadened my perspective of what is possible. My Prof. Gordon Mathews, who was so inspiring and commited to he`s work with asylum seekers and new cultural expressions. My meeting with Dior's top management blew life into old fashion dreams and gave me thoughts about Paris, couture and internships. All exciting creators, entrepreneurs, artists and photographers I've met on gallery openings, Art Basel and release parties has given me hundreds of new cards, Linkedin Contacts and phone numbers that I could add in to my network. Hong Kong is for me a diamond memory and I just know that the experience will bring something good for the future.

When you move abroad to such a different world like Asia, the brain is on a intensive work in half a year. You get millions of new impressions every day and you see patterns, structures and a society that is very different than what you're used to. You meet hundreds of new people and adapts to write and read in academic English. Now I've landed in a place where literally nothing happens. Maybe it is good for the brain. In any case, I tell myself that. Boredome helps creativity. When life goes from a rainbow of colors to become shades of gray. I learn to appreciate when life goes color again. Now life is all about job, practical commitments and to recharge my batteries. The pulse goes down and the brain rests. New dreams take shape. When there is no movement my inner is changing. In August I will begin to start off and a new era will appear, the Stockholm era. 

1 Johanna:

skriven

Otroliga bilder!! :D

Svar: Tack!!:) <3
Angelica Hellgren

2 Linnea:

skriven

Åh, man vill ju bara vara i dina bilder! ;)

Svar: Nämen tack:-) <3
Angelica Hellgren

Kommentera här: