Gästbloggare Elin Henriksson: "I dare you to move"

Happy weekend alla fina läsare där ute:-) Idag har jag äran att få presentera en gästbloggare som heter Elin Henriksson och som gick i min gamla klass på universitetet. I detta inlägg delar hon med sig av sina utlandserfarenheter och drömmar. Läs och inspireras!

Jag kanske borde börja med att presentera mig själv. Jag heter Elin Henriksson kommer från en ort i Värmland med knappt 4.000 invånare. Ett litet ställe vid namn Munkfors där alla känner alla och där närmsta granne bor tre kilometer bort. Nej, riktigt så är det kanske inte. Men nästan.

I mars kom jag hem efter att ha studerat 5 månader på The University of West Florida i USA. Jag reste runt till platser jag alltid drömt om att besöka såsom New York och Las Vegas. Självklart så studerade jag också, men det var givetvis mycket mer spännande att utforska nya ställen och leva livet. Så ja, kontrasten från att bo i Florida tillsammans med galna amerikanska studenter som levde efter mottot “You only live once”, till att flytta hem till lilla Munkfors var ganska stor. Så stor att jag bestämde mig för att ge mig iväg igen. Till ett nytt land med nya kulturer. Till ett land där man äter rødgrød med fløde och cyklar ÖVERALLT. Japp, jag pratar om Danmark.

I augusti tog jag mitt pick och pack och flyttade till Köpenhamn för att praktisera på en internationell webb-byrå. Jag kände att jag ville praktisera efter mina studier för att få ännu mer kunskap inom ämnet media och kommunikation (som jag studerat på Karlstads universitet). Anledning varför jag valde en internationell byrå i Köpenhamn var dels för att förbättra min engelska, men även för att lära mig det danska språket. Och ja, det är grötigt och svårt. Men viktigast av allt - det är roligt!

I dagsläget arbetar jag mycket med SEO (sökmotoroptimering) för en sida som heter Expertvalet. Detta innebär att jag lär mig trixen i hur man ska göra för att ligga etta på Google och få så många relevanta besökare till webb-sidan som möjligt. Låter det spännande? Det är det! Men fördelen med denna praktik måste ändå vara att jag får arbeta tillsammans med människor från olika nationaliteter. På så sätt får jag inte bara lära mig engelska, utan även danska, norska och (tro det eller ej) finska. Och det är superkul!

Jag vet att många är rädda för att testa utlandsstudier eller utlandspraktik. Anledningen till varför jag vet det är för att själv har varit där. Jag har också tänkt tankar som: Kommer jag att klara av engelskan? Kommer jag få hemlängtan? Kommer jag att få några vänner? Men saken är den att du inte vet svaret på någon av dessa frågor innan du faktiskt provat. Jag kan med all säkerhet säga att jag har växt otroligt mycket genom att bo utomlands. Jag kan också skriva under på att man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden om man har studerat eller praktiserat utomlands. Att ha goda kunskaper i engelska när man söker jobb är värt guld och ökar dina chanser. Så om du överväger att testa på utlandet så ber jag dig att våga göra det. Det kommer att vara det bästa beslutet du någonsin tagit!

Maybe I should start by introducing myself. My name is Elin Henriksson and I come from a village in Sweden named Munkfors. A small place where everyone knows each other and where the nearest neighbor lives three kilometers away. Well, that’s not totally true. But almost. 

In March, I came home after studying five months at The University of West Florida in the United States. I traveled around to places I always had dreamed of visiting, such as New York and Las Vegas. Of course, I studied too, but it was obviously a lot more exciting to explore new places and live life. So yes, the contrast from living in Florida with crazy American students who lived by the motto "You only live once", to move back to Munkfors was pretty huge. So huge that I decided to move again. To another country with new cultures. To a country where they eat “rødgrød med fløde” (fruit soup) and go by bike EVERYWHERE. Yep, I'm talking about Denmark.

In August, I took my things and moved to Copenhagen to do an internship at an international web agency. I felt that I wanted to gain more knowledge within the subject media and communication (which I studied at Karlstad University). The reason why I chose an international agency in Copenhagen was partly to improve my English, but also to learn the Danish language. And yes, it’s difficult. But most importantly - it’s fun!

At the moment I work a lot with SEO (search engine optimization) for a page called Expertvalet. This means that I learn how to make a page rank as number one in Google. Sounds exciting? It is! But the benefit of this internship must be that I get to work with people from different nationalities. In this way, I’m not only improving my English, I also learn Danish, Norwegian and (believe it or not) Finnish. And it’s so much fun!

I know that a lot of people are afraid to study or do an internship abroad. The reason why I know it is because I’ve also been there. I have also thought thoughts as: Will I understand the English language? Will I get homesick? Will I get any friends? Etc. But the thing is that you do not know the answer to any of these questions before you actually try. I can tell that I’ve grown incredibly much by living abroad. I can also ensure that you become more attractive for companies if you have studied or worked in another country. To have good skills in English is worth it’s weight in gold when you’re applying for a job, and it increase your chances of getting it. So if you’re considering to try studying or working in another country, don’t hesitate. I ask you to dare. Because if you do. It will be the best decision you've ever taken!

Kommentera här: