feeling flow

Idag är det exakt tre veckor kvar tills jag reser tillbaka till Sverige. Jag kan inte fatta att det har gått så fort...jag kan inte föreställa mig hur det kommer att bli när jag är tillbaka. Hade i stort sett inga förväntningar på Hong Kong..och det är nog det allra bästa för då blir man förhoppningsvis positivt överraskad. Min resa här började oerhört tufft av olika anledningar. Jag fick underkänt på C-uppsatsen (men fick G efter två veckors hårda studier), det var iskallt i mitt rum och jag hittade inte några bra matrutiner. Men allteftersom dagarna gick blev det bara bättre och bättre. Den allra bästa tiden här kom efter min resa till Filippinerna. När jag landade i i HK igen kände jag att jag kommit hem - - - märkligt va? Min känsla som jag funnit här och som varit konstant är känslan av joy...glädje, inspiration, kreativitet, flow..en lätthet. Att jag flugit. Att tiden stått stilla. Jag har haft ett personligt flow i den här staden. Och det har bara blivit starkare för varje dag. Nu skall jag fortsätta behålla denna känsla i Europa. Har positiva framtidsvisioner. Jag ser med glädje på framtiden. Love <3
 
Today it is exactly three weeks until I will leave HK and travel back to Sweden. I can not believe the time has gone so fast ... I can not imagine how it will be when I get back. Had virtually no expectations of Hong Kong..and that's probably the best thing because then we will hopefully be pleasantly surprised. My trip here started out tough for different reasons. I didn`t pass my bachelor thesis (but thank god after two weeks of studying I made it), it was freezing cold in my room and I did not find any good food routines. But as the days passed, it became better and better. The very best time was after my trip to the Philippines. When I landed in HK again, I felt that I came home - - - strange huh? My feeling that I've found here and that has remained constant is the feeling of joy, inspiration, creativity, flow..en ease. I have had a personal flow in this city. And it has only been stronger every day. Now I will continue to keep this feeling in Europe. I have a positive vision of the future. Love <3

Kommentera här: